Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. integrowanie członków Stowarzyszenia w tym organizowanie zjazdów absolwentów;
  2. utrzymywanie stałej łączności absolwentów z Wydziałem;
  3. promocja osiągnięć absolwentów Wydziału;
  4. działanie na rzecz rozwoju zawodowego członków;
  5. wspieranie macierzystego Wydziału;
  6. rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawnej.