Aktualności

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
Zarząd Stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 26 czerwca 2019 roku o godz. 15.30 w sali Gamma Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań. Przedmiotem Zebrania ma być podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018, przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przeznaczenia nadwyżki finansowej, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium członkom Zarządu.


100-LECIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UAM
ZJAZD ABSOLWENTÓW

Serdecznie zapraszamy wszyst kie Absolwentki i Absolwentów
do udziału we wspólnym świętowaniu 100 lat naszego Wydziału! świętowaniu 100 lat naszego Wydziału!

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie internetowej: https://prawouam100.org/