O nas

Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołane zostało do życia w 2017 roku. Ideą, która przyświecała jego założycielom, była chęć integracji absolwentów i przyjaciół naszego Wydziału, który należy do jednych z najstarszych w Polsce, a w roku 2019 świętować będzie 100-lecie swojego istnienia. Przez wszystkie te lata wykształciło się na nim dziesiątki tysięcy studentów, którzy już jako absolwenci, realizowali swoje pasje zawodowe pełniąc ważne funkcje państwowe (premierów, ministrów, ambasadorów), w świecie prawniczym, ale także i kultury. Rozwój Wydziału nie byłby możliwy, gdyby nie nasi przyjaciele, którzy nieustannie wspierają nasze działania. Mottem towarzyszącym Wydziałowi jest myśl, iż „Patrząc w przyszłość, nie zapominamy o przeszłości”. Będąc świadomym wartości naszych absolwentów i przyjaciół, chcemy budować Wspólnotę osób, których wiedza i doświadczenie przyczyniać będą się do dalszego rozwoju Wydziału. Osób, które dzięki swojemu członkostwu w Stowarzyszeniu będą miały możliwość integracji, promowania osiągnięć i sukcesów swoich Koleżanek i Kolegów, a także wspierania młodych osób aspirujących do bycia absolwentem naszego Wydziału.

Wszystkich naszych Absolwentów i Przyjaciół zachęcamy do wstąpienia do Stowarzyszenia oraz wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz przesłania jej na adres podany poniżej.